A. AVISO LEGAL. CONDICIÓNS DE USO

1. A utilización deste espazo web está suxeita á aceptación plena por parte do Usuario destas Condicións de Uso, ou ben de aquelas que se atopen vixentes en cada momento no que o usuario acceda ao mismo.

2. Só se permite o acceso a este sitio así como o seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás presentes Condicións de uso, a lei aplicable en cada momento, así como a moral, boas costumes e orden público. A empresa resérvase o dereito a retirar o acceso a este sitio, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario que contraveña o disposto neste aviso legal, así como a poñer en coñecemento ds autoridades competentes a realización de actividades que puidesen ser constitutivas de delito.

3. A empresa resérvase o dereito unilateral de modificar en calquera momento as presentes Condicións Xerais de Uso así como calquera outras condicións xerais ou particulares da súa páxina web. Tamén se reserva o dereito a modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do Sitio Web, así coma os contidos e as condicións requeridas para utilizar os mesmos.

5. LAPISOFT PROJECTS, S.L resérvase o dereito de poñer en coñecemento da Autoridade competente calquera outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou podan ser constitutivos de delito.

6. LAPISOFT PROJECTS, S.L resérvase o dereito a poñer fin a este servizo web en calquera momento sen máis requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

B. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

1. A propiedade industrial e intelectual de cantos logos, emblemas, e elementos incorporados no deseño deste sitio pertence en exclusiva a LAPISOFT PROJECTS, S.L e nalgúns casos a terceiros, co correspondente permiso ou licencia de uso como, por exemplo, no caso dos elementos ou imaxes creadas por Freepik, Photoroyalty (Freepik.com), Macrovector (Freepik.com) e Oxy_gen's (shutterstock). Para ampliar a información sobre ditos dereitos de terceiros, poden poñerse en contacto con Lapisoft. O Usuario recoñece e acepta estes dereitos.

2. No caso de que, por un ataque informático, se produciran erros na información facilitada, LAPISOFT PROJECTS, S.L non se fai responsable de tales erros así como dos danos causados polo uso da información derivada de ditos erros.

3. O contido desta web é meramente informativo, non facéndose responsable en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na súa presentación. Se desexa información máis detallada, pode poñerse en contacto a través da dirección de correo contact@lapisoft.es ou ben por teléfono.

C. RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. A propiedade industrial e intelectual de cantos logos, emblemas, ou calquera elemento incorporado no deseño deste sitio pertence en exclusiva a LAPISOFT PROJECTS, S.L. O Usuario recoñece e acepta estes dereitos. Os elementos desta web sobre os que LAPISOFT PROJECTS, S.L non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados co correspondente permiso.

2. Queda prohibida a reprodución de todo ou parte do contoido de www.lapisoft.es así como a súa transmisión ou rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, de LAPISOFT PROJECTS, S.L.

3. Non está permitido eludir o copyright sobre os dereitos de LAPISOFT PROJECTS, S.L, así como eludir ou tratar de eludir os sistemas que haxa o poda haber de protección dos contidos. Pérmitese o dereito de cita sempre que se indique a fonte da que provén.

4. Calquera violación dos dereits de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou dos elementos de LAPISOFT PROJECTS, S.L, será obxeto das oportunas medidas legais para lograr a protección destes.

D. LEXISLACIÓN APLICABLE

1. A través da páxina web o usuario pode facilitar datos de carácter persoal a Lapisoft Projects, S.L dende o apartado de contacto premendo na ligazón facilitada, que abrirá no seu navegador o seu cliente de correo predeterminado para o envío dunha mensaxe. Ao facelo o usuario debe coñecer os seguintes aspectos sobre a nosa política de privacidade.

2. Tamén usamos cookies excluidas do ámbito de aplicación do artigo 22.2 da LSSICE.  Para maior información pode consultar a nosa política de privacidade.

3. LAPISOFT PROJECTS, S.L informa que este sitio web atópase aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por iso a única lexislación aplicable para resolver calquera conflicto respecto á interpretación destas condicións, é a lexislación española, así coma os Tratados Internacionais subscritos por España. En caso de controversia sobre a interpretación das presentes condicións legais, serán competentes os Tribunais determinados pola Lei.

E. COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquera aspecto sobre as condicións de uso descritas, pode diricirse aos seguintes enderezos: contact@lapisoft.es se o fai a través de correo electrónico ou ben por escrito a LAPISOFT PROJECTS, S.L, C/ Torreiro, 13, 2D, 15001 - A Coruña, España.

F. DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS

LAPISOFT PROJECTS, S.L
Domicilio Social: C/ Torreiro, 13, 2D. 15001 - A Coruña (España)
Telf +34 981299733 | contact@lapisoft.es

Número de Identificación Fiscal: B70442140
Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña en tomo 3.542, folio 130, inscripción 1ª con folla C-52.287.