Deseño de páxinas web, hosting e dominio, SEO, avisos legais...

Deseño de webs 100% completas: SEO, dominio e hosting


Tanto para dar a coñecer unha empresa ou negocio como para aportar información sobre algún produto concreto (unha app, un curso on-line ou calquera tipo de servizo), contar con presenza en internet é imprescindible. E que esta presenza sea accesible dende calquera dispositivo (ordenador ou dispositivo móbil) só se consigue con deseños 'responsive' que se adapten a todos os navegadores e soportes.


Por iso, en Lapisoft nos encargamos de deseñar webs adecuadas ás necesidades de cada caso: páxina web simple (para el lanzamento de apps ou para empresas que buscan ofrecer unha carteira de servizos limitada), web multipáxina (con diferentes seccións, nas que a cantidade de información é maior), e webs que se actualizan mediante CMS (para permitir que o cliente a actualice cando queira a través de, por exemplo, Wordpress).


Coma sempre, dependendo das necesidades e presuposto do cliente, intentamos ofrecerlle un produto 100% completo que se adapte ás súas expectativas. Ademais de ofrecer un deseño atractivo e funcional, optimizamos as nosas webs seguindo criterios SEO para que podan aparecer nos primeiros resultados de búsqueda de Google e demáis buscadores.


Tamén soemos encargarnos da compra de dominio (e os seus certificados) e o aloxamiento da web. E, en colaboración cun dos nosos partners, podemos engadir a cada web a información legal que debe incluir en cada caso (política de privacidade, aviso legal, política de cookies....). Así o cliente non ten que preocuparse de nada :)


Bótalle un ollo a algúns dos nosos traballos: La Cueva de Leo | App Genhem | Proyecto PCM | YoTeCuido Alzhéimer | Campus Neodiadhema | Campus ACFA| GCECGH | Test Worth App